Martin Gylling – om at GÅ! og træningsforløb i strategiarbejde

martingylling

Martin Gylling er adjunkt ved Professionshøjskolen Metropol og arbejder til dagligt med uddannelse af offentlige ledere. Han er Ph.d. fra Copenhagen Business School (CBS) og bidrager forskningsmæssigt til ledelse af innovation og læring i organisationer (se det udbudte træningsforløb nederst).
Desuden er han uddannet koreograf og danser samt friluftsinstruktør fra Poul Petersens Idrætsinstitut. Med reference til bl.a. sommerens bestseller ”Gå – en filosofisk fodrejse” af Frédéric Gros samt egne erfaringer med vandring i by-landskaber eller vildmarkseventyr, vil Martin Gylling inspirere til at finde den tænkende vandringsmand frem i dit (arbejds)liv.  

    

Et møde med din tænkning under vandring

Martin Gylling sætter i bogstaveligt forstand vandring centralt for en praksis, der kan generere nærvær og vitalitet i en travl hverdag. Hvor man end befinder sig i sit liv eller arbejdsliv, kan vandring skærpe opmærksomheden til at registrere og mærke vores omgivelser. For med vandrings sættes farten ned, og man bringes et par skridt nærmere sine indtryk samt oversættelse af livet i og omkring os. Dette temposkift til nærvær med sig selv, sine værdier samt omgivelserne er af stor betydning for at kunne møde sin tænkning om det, der er vigtigt i eget liv. Vandring kan kort fortalt træne os i at tage et nærværet med os selv, så vi kan tage det med andre. Nærværet med os selv, tænkningen og de andre er et nærvær med det almindenlige i livet. Eksempelvis det at trække vejret, opleve tid samt genopleve tid som er gået, se, høre, dufte naturen omkring os, mærke kroppen i bevægelse, der tilsammen giver næring til mere energi, livsmod og nye visioner, som kan deles med andre.

Foredrag & kurser for virksomheder og organisationer

Foredrag: Mennesker har til alle tider og i alle kulturer gået. Om end der har været tale om forskellige former for udlængsel som pilgrimsfærd, flugt eller romantiske måneskinsture har vandring gennem historiens løb antaget fastlagte former, bestemt af forløb, endemål og hensigt.

Når man anskuer kroppen som bevægeapparat er det også tydeligt, at en af dens funktioner er at gå. Det interessante ved at gå, er, at der også sker noget med vores bevidsthed, mens vi går. I bevægelsen skærpes vores sanser på omgivelserne. Vores formålsstyrede, kalkulerende og løsningsorienterede tænkning, der i vores fortravlede arbejdsliv ofte løber forud for enhver handling, sættes automatisk på pause, og et andet nærvær sætter ind. En nærværende tænkning, ansporet af omgivelsernes liv. At gå er således ikke blot fastlagte afløb for udlængsel, men også rum for at blive nærværende og responssiv på livet og de andre, der er omkring os. En strømafbrydelse for optagethed af os selv, hvor vi flyttes og inspireres af indskydelser, vi ellers kan være blinde for.

Om vandring skriver professor i filosofi Frédéric Gros: ”Vandring er det bedste man har fundet på for at sætte farten ned. At vandre kræver først og fremmest to ben. Resten er lige meget. Gå hurtigere? Jamen, så lad være med at vandre, gør noget andet: kør, glid, flyv. For resten er der kun en præstation der tæller når man vandre, og det er intensiteten i himlens lys, landskabernes pragt. (…). At vandre er at stille sig vertikalt på livets akse: Lad os rive med af den flod, der vælder frem lige under os”. 

ItemImage

Få et foredrag i jeres organisation med reference til Frédéric Gros, der henvender sig til ledere, medarbejdere med ledelsesansvar samt selvledende medarbejdere. Foredraget har fokus på, hvilken betydning det at gå kan have for personligt lederskab. Martin Gylling giver mange hands-on eksempler med inspiration til selv at flytte fødderne, med henblik på (re)vitalisering af egen (arbejds)liv.

Kursus: Få skræddersyet et forløb med vandring og ledelsestræning for en gruppe medarbejdere i din organisation. Denne pakke vil bygge på et forudgående besøg med en ansvarshavende leder, hvor vi sammen designer et forløb med vandring og opmærksomhedstræning, med henblik på at øge samarbejdsrelationer i organisationen. Opmærksomhedstræning er et udtryk for processuel strategi som medarbejdere og ledere kan praktiserer, især under beskæftigelse med strategisk innovation.

Hvad er processuel strategi i praksis?
Martin Gylling har med sin Ph.d. afhandling identificeret 4 parametre, som ledere kan rette opmærksomheden imod, når de vil arbejde processuelt med strategi. Kort fortalt handler parametrene om at træne evnen til at bevare egen eller andres åbenhed overfor mål og metoder undervejs i strategiarbejdet. Processuel strategi er en tilgang til at blive responsiv overfor det, der sker. Og justere mål og metoder så de indoptager virkeligheden, i stedet for at tro, at virkeligheden retter sig ind efter den strategi, man har lagt.

Vandrings-laboratorium: Dette er et kursus for en gruppe af ledere, der tager af sted på vandring over nogle dage. Formål med vandringen er at man gennem dens gentagende og monotome bevægelse overgiver sig til en tænkning, som er befordrende for ledelse af komplekse forhold. – Et Vandrings-laboratorium er et bestemt rum uden for organisationen, hvor der gennem øget opmærksomhed, som vandringen befordre, arbejdes med eksperimenter (proces). Ideen om laboratorier og eksperimenter som udviklingsarbejde i organisationer, er i de seneste år blevet populære. Især fordi laboratorier viser sig som produktive steder for arbejdet med såvel anvendelsesorientering, udvikling og ledelse af organisationers tværprofessionelle samarbejde. Laboratorier, og i særdeleshed vandrings-laboratorier, kan være nyttige i en tid hvor der stilles krav til organisationer, fagprofessioner og ledelse om, at være forskningsbaseret, lærende og innovative. Her kan vandrings-laboratorier fungere som et helle, hvor deltagere øver sig i at forstå, bruge, udfordre og justere strategier og problemstillinger. Nemlig gennem vandring som processuelt eksperiment, der fordrer nye tænkemåder og opfattelser af organisationens virkelighed. Martin Gylling vil agerer som facilitator for processen samt friluftsvejleder på vandrings-laboratoriet.

——————————————————————————————————————

Træningsforløb i processuel tilgang til strategiarbejde – i samarbejde med Pernille Bøge.
Flere og flere virksomheder og offentlige organisationer er på vej til at anlægge en ny tilgang til strategi. En tilgang med små agile ”loops” i stedet for store, urokkelige planer. Simpelthen fordi kompleksiteten i vores velfærdssamfund kalder på det.

Men den processuelle tilgang kræver et helt nyt blik på strategiarbejdet. Og spørgsmålet er, hvordan du som leder kan opnå det? Det har vi et bud på.

Case: Ballerup Kommune
Ballerup Kommune er ligesom så mange andre kommuner i rivende udvikling. Og de har sat sig for at arbejde processuelt med kommunens strategi. Vi har tilrettelagt et træningsforløb for Ballerup, som giver lederne en teoretisk ramme, en praksisnær kontekst og enkle værktøjer som kan bringes i spil hjemme i ledernes egne organisationer. Chef for Udvikling og Kommunikation, Rasmus Hjuleraa, der står bag kommunens meget roste indsats: Lederspring, siger om vores træning:

”Det har her været oplagt at benytte Martin Gylling og Pernille Bøges kursus til at forbedre vores evne til at udøve strategisk ledelse i et processuelt perspektiv. På overbevisende vis har de givet os indsigt i sammenhænge og forskelle mellem planlagt vs processuel strategi…”

Rasmus fortsætter:
”Kurset er gennemsyret af professionalisme. Det gælder lige fra det teoretiske ophæng og måden teorien præsenteres på til faciliteringen af dagene, samt den måde processerne håndteres på. Martin og Pernille har begge en formidabel evne til at udvise en smittende entusiasme samtidig med en rolig udstråling, der gør rummet spændende og trygt at være i.”

Hvad er processuel strategi i praksis?
Martin Gylling har med sin Ph.d. afhandling identificeret 4 parametre, som ledere kan rette opmærksomheden imod, når de vil arbejde processuelt med strategi. Kort fortalt handler parametrene om at træne evnen til at bevare egen eller andres åbenhed overfor mål og metoder undervejs i strategiarbejdet. Processuel strategi er en tilgang til at blive responsiv overfor det, der sker. Og justere mål og metoder så de indoptager virkeligheden, i stedet for at tro, at virkeligheden retter sig ind efter den strategi, man har lagt.

Martin Gylling fokuserer i sin nuværende forskning samt afhandling ”Processuel strategi i organisationer” på nye veje til ledelse af strategisk innovation.

Pernille Bøge, cand. mag., ID Mentor, ID coach.
Selvstændig konsulent og rådgiver med speciale i design og facilitering af komplekse processer.

 Mere om træningsforløbet
De nyeste tendenser inden for strategisk ledelse handler om evnen til at lede processuelt: som at bygge broen mens man går på den. Tendensen afspejler et stort behov for løbende at kunne tilpasse organisationens strategi til omverdens forventninger og forandringer. Samt i forlængelse heraf et behov for at få alle medarbejdere til at tage ansvar for at implementere strategien – dagligt!

Formål/Udbytte
På vores kursus trænes du som leder i at agere målrettet, opmærksomt, improviserende og samskabende, når du leder arbejdet med strategiprocesser i din organisation. Du arbejder med cases fra din egen organisation, så du går fra træningen med inspiration og konkrete greb til at anlægge en ny praksis på eksisterende strategiarbejde.

Du får sparring på, hvornår du får mest ud af at invitere medarbejdere og interessenter ind i strategiprocessen, og hvordan du kan lede uden at styre.

Arbejdsform
Kurset strækker sig over 2 gange (2 + 1 dag) samt mulighed for 1 times sparring/mentoring på aktionen i din organisation.

Om forskningen bag
Om Martins Ph.d. skrev Sten Hildebrandt bl.a.:
”With the combination of philosophy and empirically based knowledge on strategy the author develops his own perspective on processual strategy in organizations, namely that strategy should not be thought of as designed, but rather as based on a creative process of organizational development. Paradoxically, it is necessary to be open for creation without having the intention to create.
The assessment committee finds that this dissertation is elegantly written with a clear focus and structure, with an original approach to strategic and organizational issues within the cultural industry field. The strength of the thesis is the novel approach to creative processes and strategic innovation within organizations. The results of the thesis may contribute to further develop theory, development of both the leadership and strategic management”.  

Andre udtalelser om træningsforløbet
”Det var et sjældent godt kursus på et højt fagligt niveau. Ikke mindst fordi Pernille og Martin med deres forståelse for ledelse og mennesker formåede, at balancere mellem komplekst ledelsesmæssigt fagstof og brugbare oversættelser.”

Sussi Kjær, afsnitsleder for Center for Miljø og Teknik

Hvis du er interesseret I at geare jeres organisation til en mere processuel tilgang til strategi, er du velkommen til at kontakte os for at høre mere.

Book denne foredragsholder

Reklamer

Kiercom Nyhedsbrev

KierCom på Facebook

Kiercom på Linked In

%d bloggers like this: